onexoxHQ

Tambah Nilai

Tambah nilai akaun ONEXOX anda Tambah nilai hanya boleh dilakukan setelah selesai pendaftaran akaun prabayar anda. Anda boleh membeli top up daripada mana-mana pengedar sah ONEXOX dan pusat-pusat jualan yang dilantik melalui: E-recharge daripada pengedar-pengedar sah ONEXOX. Slip top up/kod elektronik XOX daripada semua terminal e-pay, MOL (Money Online) dan 7Eleven. Top up menerusi portal Self Read more about Tambah Nilai[…]